TIGR4smart

   

Naslov in akronim programa:

Trajnostno in inovativno gradbeništvo za pametne stavbe – TIGR4smart
 

Prednostno področje SPS: Pametne zgradbe in dom z lesno verigo

Vrednost programa: 9.184.425,00 EUR

Program delno sofinancira programa Evropska unija iz sklada za regionalni razvoj ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 v skupni višini: 5.913.345,12 EUR.

Partnerji programa:

- TRIMO d.o.o.
- L-TEK d.o.o.
- COSYLAB d.d.
- HIDRIA ROTOMATIKA d.o.o.
- INTRA LIGHTING d.o.o.
- JELOVICA HIŠE d.o.o.
- JUB d.o.o.
- KNAUF Insulation d.o.o.
- M SORA d.d.
- NELA razvojni center d.o.o.
- REM d.o.o.
- Biotehniška fakulteta, UL
- Fakulteta za elektrotehniko, UL
- Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, UL
- Fakulteta za strojništvo, UL
- Zavod za gradbeništvo Slovenije

Obdobje izvajanja programa: 1. 9. 2016 – 31. 3. 2019

Opis programa:

Cilj programa je razviti izdelke in tehnologije, ki omogočajo vzpostavitev zdravega bivalnega in delovnega notranjega okolja na način združevanja razvojno raziskovalnega potenciala podjetij in raziskovalnih organizacij.

Tehnologije in izdelki, ki bodo razviti, so uvrščeni v tri skupine medsebojno povezanih izdelkov:

- lesni stavbni sistemi,
- inteligentni krmilniki in gradniki ter pametno upravljanje stavb,
- izdelki za fasadni ovoj;

Izdelki bodo integrirani v demonstracijsko bivalno modularno enoto TIGR4smart.
 

Rezultati programa

- 20 inovacij in 3 patentne prijave,
- 20 % povečanje obsega zasebnih vlaganj v RR,
- izdelana tehnična navodila za vsaj 4 tehnološke rešitve,
- nove investicije (10 % vrednosti programa),
- 18 prototipov izdelkov in 1 demonstracijska bivalna enota,
- 8 znanstvenih člankov oziroma predstavitev na znanstvenih konferencah,
- 11 internih delavnic med partnerji programa,
- 5 novih projektnih prijav.