SRIP PSiDL Napredni Nebiogeni gradbeni proizvodi

       

Napredni nebiogeni gradbeni proizvodi

Zavod TIGR je eden izmed upravičencev v SRIPu (strateškem razvojno-inovativnem partnerstvu), pametne stavbe in dom z lesno verigo (SRIP PSiDL). Fokusno področje, ki ga pokriva v okviru SRIPa so Napredni nebiogeni gradbeni proizvodi.

Področje Napredni nebiogeni gradbeni proizvodi je pomembno področje v gradbeništvu, saj vključuje razvejano paleto gradbenih proizvodov, v katerega sodijo vsi tisti, ki so lesu in ostalim biogenim proizvodom komplementarni. Termin gradbeni proizvod je pri tem potrebno razumeti zelo široko, saj pokriva posamezne gradbene materiale, stavbne elemente in sisteme, pa tudi kombinacije konstrukcijsko-zaščitnih in multifunkcijskih sistemov, ter celo celotne stavbne module in stavbe. Danes se vsi ti proizvodi načrtujejo in razvijajo s ciljem izpolnjevanja ne le zahtev po energijski učinkovitosti (vgrajeni energiji in energiji za delovanje stavbe), pač pa tudi zahtev po ekonomičnosti proizvoda, učinkovitosti in ekonomičnosti procesa gradnje, po trajnosti, itd., skratka vse kar odlikuje trajnostne gradbene proizvode in jih hkrati tudi uvršča tudi med napredne.

Napredni nebiogeni gradbeni proizvodi se v sistemskih rešitvah s specifično funkcijo ali multifunkcijskih rešitvah kombinirajo v številnih variantah in materialih, seveda tudi z lesom in ostalimi biogenimi materiali, zato je povezovanje z s fokusnim področjem Les in lesna veriga v SRIP PSiDL ne le nujno ampak tudi zelo smiselno. Za napredne nebiogene gradbene proizvode niso zaželene le rešitve z vključevanjem novih, recikliranih ter odpadnih materialov in rešitve v različnih inovativnih kombinacijah, ampak tudi take z integracijo senzorike. Vgradnja merilnih tipal v napredne nebiogene gradbene proizvode je pomembna za samo detektiranje, kaj se dogaja s proizvodom do faze njegove vgradnje (mehanski in drugi vplivi), ter za detektiranje gradbeno-fizikalnih procesov v času, ko je le-ta vgrajen v stavbo. Zato je gradbene proizvode pomemben razvoj tudi v smislu tovrstne integracije, saj tipala omogočajo merjenje določenih fizikalnih parametrov ter te informacije selektivno posredujejo v različne baze podatkov, kjer bodo dostopne uporabniku in napravam, ki podatke potrebujejo za krmiljenje svojega delovanja za ustrezno delovanje stavbe. Poleg tega postajajo napredni nebiogeni gradbeni proizvodi v inovativnih sistemskih rešitvah aktivni elementi stavbe in stavbnega ovoja. Govorimo o razvoju rešitev za pridobivanje obnovljivih virov energije, na primer električne energije iz sončnih celic, integriranih na steklen fasadni element. Na ta način se napredni nebiogeni gradbeni proizvodi dejansko direktno navezujejo na vzpostavitev določenega naprednega delovanja znotraj stavbe, pa tudi na izmenjavo informacij z njeno neposredno okolico. Zato skrbijo naprave in sistemi v stavbi ter tehnologije za njihovo upravljanje, zato je pomembna tudi povezava s fokusnima področjema Pametne naprave in sistemi ter Aktivno upravljanje stavb.