O zavodu TIGR

Zavod za trajnostno in inovativno gradbeništvo ZTIGR je neprofitni zavod, ki kot koordinator aktivnosti stebra NAPREDNI NEBIOGENI GRADBENI PROIZVODI v sklopu Strateškega razvojno inovacijskega partnerstva na področju Pametne stavbe in dom z lesno verigo PSiDL povezuje partnerje iz gospodarstva in javnega raziskovalnega sektorja, usmerja pa se v razvoj kompetenc na področju razvoja in uporabe novih tehnologij za razvoj novih, konkurenčnih proizvodov, storitev in procesov.