Kontakti članov

DOORSON d.o.o.
Milenkova ulica 9, 2000 Maribor            

FIBRAN d.o.o.
Kočevarjeva ulica 1, 8000 Novo Mesto    

Hidria d.o.o.
Nazorjeva 6a, 1000 Ljubljana   

JUB d.o.o.
Dol pri Ljubljani 28, 1262 Dol pri Ljubljani

LOTRIČ Meroslovje d.o.o.
Selca 163, 4227 Selca

NELA, razvojni center za elektroindustrijo in elektroniko d.o.o.
Na plavžu 79, 4228 Železniki

PARS d.o.o. Idrija
Arkova ulica 11, 5280 Idrija

REM d.o.o.
Podjetniška ulica 10, 8210 Trebnje

SALONIT ANHOVO d.d.
Anhovo 1, 5210 Deskle

STANOVANJSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE
Poljanska cesta 31, 1000 Ljubljana

STRUCTUM d.o.o.
Tovarniška cesta 26, 5270 Ajdovščina

UL, Fakulteta za arhitekturo
Zoisova 12, 1000 Ljubljana

UL, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo
Jamova 2, 1000 Ljubljana

UL, Fakulteta za strojništvo
Aškerčeva 6, 1000 Ljubljana

Zavod za gradbeništvo Slovenije, ZAG
Dimičeva 12, 1000 Ljubljana

ZDRUŽENJE SiBIM
Slovenčeva ulica 93, 1000 Ljubljana

ZDRUŽENJE ZA BETON SLOVENIJE
Slovenčeva ulica 22, 1000 Ljubljana