Člani

Članstvo predstavljajo vodilni slovenski proizvajalci komponent, izdelkov in sistemov ter izvajalci storitev in inženiringa za evropski in globalni gradbeni trg. Znanje partnerjev dopolnjujejo s svojimi vrhunskimi raziskovalnimi dosežki javni raziskovalni zavodi in fakultete s področja gradbeništva, arhitekture, strojništva in kemije.

BEXEL CONSULTING d.o.o.

BEXEL Consulting je sodobno, visokotehnološko, gradbeno in inženirsko svetovalno podjetje. S poenostavljeno sinergijo inovacij, tehnologije in pogona z znanjem, izkušnjami in strokovnim znanjem poenostavljamo in pomagamo pri premagovanju najbolj zapletenih vprašanj, povezanih z načrtovanjem in gradbeništvom.

Z več kot desetletjem razvoja naprednih gradbenih svetovalnih rešitev in najsodobnejše programske tehnologije so bile naše storitve uporabljene za več kot štiri milijone kvadratnih metrov zapletenih projektov - vključno z luksuznimi hoteli, velikimi stanovanjskimi in poslovnimi bloki, nacionalnimi zdravstvenimi , pravni, znanstveni in korporativni centri, športne ustanove, industrijski projekti, infrastruktura in metro projekti itd.


Več o podjetju si lahko preberete na https://bexelconsulting.com/

DOORSON d.o.o.

Doorson je vodilno podjetje na področju avtomatskih drsnih vrat v Sloveniji in na Hrvaškem. Sedež podjetja ter celotna proizvodnja se nahaja v Mariboru. Poslovalnice imamo tudi v Ljubljani, Zagrebu in Beogradu. S svojimi visoko kakovostnimi izdelki smo preko naših partnerjev prisotni tudi v večjem delu EU ter Bližnjem vzhodu. Naše najpomembnejše prednosti so lasten razvoj, proizvodnja ter tehnologija, ki temelji na več kot 20 letnem delu in pridobljenih izkušnjah na področju avtomatskih vrat. Znani smo po visoko kakovostnih proizvodih, kratkih dobavnih rokih ter konkurenčnih cenah. Na svojem področju smo specialisti, kar dokazujemo z vedno novimi inovativnimi rešitvami. Razvili smo široko paleto izdelkov, ki zadovoljijo najrazličnejše želje naših strank. Drzne tehnološke rešitve in inovacije utirajo pot za nadaljnji razvoj in hkrati doprinesejo k oblikovanju visoko inovativnih vrat, ki dokazujejo svojo kakovost ob vsakokratni uporabi.


Več o podjetju si lahko preberete na https://www.doorson.si/
 

FIBRAN d.o.o.

FIBRAN je eden izmed najbolj kvalitetnih proizvajalcev toplotnih izolacij iz ekstrudiranega in ekspandiranega polistirena ter kamene volne v Evropi. V Sloveniji podjetje FIBRAN d.o.o. proizvaja toplotne izolacije iz ekstrudiranega polistirena pod blagovno znamko FIBRANxps, ki jih ob boku najbolj renomiranih proizvajalcev trži v 10 državah osrednje Evrope. Poleg proizvodnje širokega asortimana turkiznih (smaragdnih) toplotno izolacijskih plošč FIBRANxps za uporabo v gradbeništvu in industriji, inovativni strokovnjaki FIBRAN-a vsako leto razvijejo nove ali izboljšane sistemske rešitve za prihajajočo gradnjo skoraj nič-energijskih stavb (v lanskem letu so vpeljali edinstveno rešitev za izolacijo pod temeljno ploščo na potresno ogroženih območjih ter širijo znanja med razvojniki, načrtovalci, izvajalci in uporabniki.


Več o podjetju si lahko preberete na http://www.fibran.si/frontend/index.php?chlang=SI

HIDRIA d.o.o.

Hidria d.o.o. je pomemben dobavitelj rešitev za industrijo klimatizacije, gretja in hlajenja ter s svojimi rešitvami stremi k zagotavljanju visokega bivanjskega ugodja v stavbah. Med glavne skupine izdelkov spadajo ventilatorji ter lamele za elektromotorje, ki se uporabljajo v napravah namenjenih prezračevanju in ogrevanju stavb.

Več o podjetju si lahko preberete na http://www.hidria.com

INTRA LIGHTING d.o.o.

Podjetje INTRA LIGTING je bilo ustanovljeno leta 1989 in se danes vse bolj uveljavlja kot globalni ponudnik pametne razsvetljave. Kot eden izmed najpomembnejših akterjev na trgu razsvetljave se trudi prispevati k dobrobiti vsega sveta.
Proizvajamo izdelke, ki so prijazni do okolja, posebno pozornost namenjamo tudi človeškemu vidiku.
Z naravnimi in človeškimi viri ravnamo odgovorno in tako prispevamo k dolgotrajnemu blagostanju.
Izdelke skrbno načrtujemo, izdelamo in testiramo ter s tem zagotavljamo njihovo zanesljivo delovanje skozi ves življenjski cikel, zmanjšujemo njihov vpliv na okolje in ustvarjamo prijetne bivalne razmere. Kakovost je naša absolutna prioriteta, je način življenja.


Več o podjetju si lahko preberete na https://www.intra-lighting.com/

   

JUB d.o.o.

Skupina JUB je slovensko, sodobno in mednarodno uveljavljeno proizvodno podjetje z močnimi lastnimi blagovnimi znamkami, ki danes obsega trinajst odvisnih družb in posluje na več kot tridesetih trgih širom Evrope in zunaj nje.


Več o podjetju si lahko preberete na https://www.jub.si/

   

KLIMA OPREMA d.o.o.

KLIMA OPREMA d.o.o. je del mendarodnega podjetja s sedežem v Novi Gradiški na Hrvaškem in se ukvarja s projektiranjem, proizvodnjo, montažo in vzdrževanjem opreme za klimatizacijo in čiste prostore.


Več o podjetju si lahko preberete na https://www.klimaoprema.com/en/klimaoprema-d-d-o-101/62

LOTRIČ Meroslovje d.o.o.

Podjetje LOTRIČ Meroslovje d.o.o. že skoraj tri desetletja opravlja kalibracije in preskušanja, razvija vrhunske in tehnološko dovršene, a za uporabo enostavne meroslovne izdelke in rešitve. Prenaša znanje, zastopa najboljše domače in tuje proizvajalce merilne, farmacevtske in laboratorijske tehnike ter skrbi za razvoj in napredek področja meroslovja.


Več o podjetju si lahko preberete na http://www.lotric.si/si/

NELA, razvojni center za elektroindustrijo in elektroniko d.o.o.

NELA je rezultat namere o sodelovanju vodilnih slovenskih podjetij iz panoge elektroindustrije in elektronike, ki želijo s sinergijo projektov vzpostaviti pomembno razvojno središče na področju elektroindustrije in elektronike. Združevanje in nadgrajevanje znanj, razvojne in raziskovalne infrastrukture bo za podjetja pomenilo možnost vstopa, obstoja in krepitve prisotnosti na hitro razvijajočem se trgu elektroindustrije. Sodelovanje na področju razvoja je med družbeniki že dolgoletno in ustanovitev novega skupnega podjetja predstavlja logično nadgradnjo izvedenih skupnih projektov. Porazdelitev deležev, obveznosti in vložkov med partnerji je proporcionalna. Tudi vodenje podjetja in vplivanje na poslovanje odraža partnerski odnos vseh družbenikov. S svojimi aktivnostmi in izvedenimi raziskovalnimi projekti bo podjetje pomembno vplivalo na industrijski sektor elektroindustrije in elektronike.


Več o podjetju si lahko preberete na http://nela.si/

PARS d.o.o. Idrija

Podjetje PARS d.o.o. iz Idrije je podjetje za geodezijo in prostorsko informatiko.  Njihove glavne storitve so brezkontaktni daljinski zajem in obdelava, klasična geodezija, termografija in panoramski leti in fotografija.


Več o podjetju si lahko preberete na http://www.pars.si/sl/

REM d.o.o.

V podjetju REM so zasnovali sodobne in učinkovite rešitve na področju proizvodnje modularnih montažnih objektov in bivalnih kontejnerjev. Z lastnimi visoko usposobljenimi strokovnjaki še naprej razvijajo nove proizvodne programe ter si nenehno prizadevajo za povečanje kakovosti in dovršenosti nnjihovih izdelkov.


Več o podjetju si lahko preberete na https://www.rem.si/

SALONIT ANHOVO d.d.

Salonit Anhovo sodi med najsodobnejše evropske cementarne - tako po okoljskih kriterijih kot po učinkovitosti. To jim omogočajo ekipa visoko motiviranih sodelavcev, lokacija z ustreznim surovinskim zaledjem ter uporaba sodobnih tehnoloških rešitev. Intenzivno investirajo v najsodobnejše tehnološke rešitve po načelu najboljših razpoložljivih tehnologij. Svojo odgovornost do narave in skupnosti izkazujejo s skrbno rabo virov ter udejanjanjem trajnostnega razvoja.


Več o podjetju si lahko preberete na https://www.salonit.si/

SANING, SANACIJE IN GRADNJA  d.o.o.

SKUPINO SANING sestavljajo strokovna, tehnološka in izvedbena podjetja, ki pokrivajo celovit in visoko kakovosten nivo izvedbe sanacij, rekonstrukcij, gradenj ter opremljanja objektov. Nudimo celovite tehnično-tehnološke rešitve, strokovno podporo in brezkompromisno izvedbo najzahtevnejših gradbenih in sanacijskih posegov.
Visoka strokovnost, profesionalen pristop in brezkompromisna izvedba so zagotavljali konstantno rast ter širjenje podjetja, ki danes na visoko specializiranem področju sanacij in specialnih del v gradbeništvu pokriva trge srednjega in južnega dela Evrope.
Z lastnim razvojem, izkušnjami in tehnološkim napredkom želijo ohraniti položaj enega izmed vodilnih ponudnikov v regiji na visoko specializiranem področju sanacij in specialnih del v gradbeništvu.


Več o podjetju si lahko preberete na https://www.saning.eu/

STANOVANJSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE

Stanovanjski sklad Republike Slovenije je javni nepremičninski in finančni sklad, ki kot nacionalno pomembna institucija na raznovrstne načine izpolnjuje stanovanjske potrebe prebivalcev Slovenije. Kot izvajalec nacionalne stanovanjske politike sklad skrbi za uravnoteženo ponudbo primernih stanovanj in lažjo dostopnost do njih.


Več o podjetju si lahko preberete na https://ssrs.si/

STRUCTUM d.o.o.

V podjetju Structum d.o.o. izvajamo preiskave v lastnem preskušavalnem laboratoriju. Na terenu izvajamo meritve, preiskave in kontrolo kakovosti po celotnem področju Slovenije.


Več o podjetju si lahko preberete na http://www.structum.si/index.php?id=1

UL, Fakulteta za arhitekturo

Fakulteta za arhitekturo Univerze v Ljubljani velja za eno izmed boljših srednjevropskih arhitekturnih šol. Njen kvalitetni nivo potrjujejo številni uspešni študenti in diplomanti, ki dosegajo zavidljive rezultate, tako doma kot v tujini, prav tako kvaliteten pedagoški kader, ki učinkovito pokriva večino sodobnih vidikov arhitekturnega ustvarjanja. Na fakulteti je vpisanih okoli 1000 študentov.


Več o podjetju si lahko preberete na www.fa.uni-lj.si

UL, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo

Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani izvaja dodiplomsko in podiplomsko izobraževanje študentov s področja gradbeništva, geodezije, vodarstva in okoljskega inženirstva. Kot tehnična fakulteta ustvarja strokovne in znanstvene podlage za razvoj novih inženirskih konstrukcij ter tehničnih in tehnoloških rešitev, ki jih je vedno, ob tesnem sodelovanju z gospodarstvom vključevala v okvire, ki jih narekuje varnost na eni strani ter trajno harmonično sožitje med človekom in naravo na drugi.


Več o podjetju si lahko preberete na http://www.fgg.uni.lj.si

UL, Fakulteta za strojništvo

Fakulteta za strojništvo Univerze v Ljubljani Fakulteta je sodobna, evropsko primerljiva univerzitetna institucija, ki hkrati izvaja znanstvene in razvojno raziskovalne projekte ter izobražuje strokovnjake za področje strojništva. Pomembno delo Fakultete za strojništvo je vzpostavljanje in ohranjenje tesnih povezav z gospodarstvom in razvojnimi potenciali slovenskih podjetij pa tudi izobraževanje mladih raziskovalcev in znanstvenikov, ki so vključeni v znanstveno in raziskovalno delo laboratorijev, ki so organizirani v sklopu Fakultete.


Več o podjetju si lahko preberete na http://www.fs.uni-lj.si

Zavod za gradbeništvo Slovenije, ZAG

Zavod za gradbeništvo Slovenije, ZAG, je osrednja slovenska neidvisna, neprofitna in nepristranska inštitucija za preskušanje in potrjevanje kakovosti gradbenih proizvodov, ki izpolnjuje vse zahtevane evropske standarde iz merologije iz področja gradbeništva. Za svoje stranke opravlja storitve metrologije, analiz, preiskav in certificiranja s področja materialov, gradbene fizike, konstrukcij, geotehnike in metrologije.


Več o podjetju si lahko preberete na http://www.zag.si

ZDRUŽENJE SiBIM

Slovensko združenje za informacijsko modeliranje gradenj je prostovoljna, samostojna, nestrankarska in neprofitna organizacija, ki združuje inženirje in pristaše inženirskih ved, ki se aktivno udejstvujejo oziroma želijo udejstvovati na področju informacijskega modeliranja objektov grajenega okolja (BIM), z namenom organiziranega povezovanja in izobraževanja, strokovnega izpopolnjevanja, medsebojnega druženja ter izmenjave izkušenj.


Več o podjetju si lahko preberete na http://sibim.si/

ZDRUŽENJE ZA BETON SLOVENIJE

Združenje za beton Slovenije skrbi za razvoj in uveljavljanje uporabe betona v praksi ter razvoj in dvig betonske stroke. Skrbi za izboljšanje kakovosti betona in njegove trajnosti, uveljavljanje novih postopkov in tehnologij priprave in uporabe betona, zmanjšanje stroškov proizvodnje in vgradnje betona, uveljavljanje dobre prakse in izmenjavo izkušenj. Sodeluje pri pripravi predpisov, tehničnih smernic, standardov in norm, skrbi za izobraževanje strokovnjakov in širi informacije, znanja in spoznanja na področju betona. Obravnava tudi vplive na okolje in z okoljem povezano problematiko uporabe betona.


Več o podjetju si lahko preberete na https://www.zabeton.si/