/

Velik razvojni potencial

Trajnostno gradbeništvo prispeva k zniževanju škodljivih vplivov stavb na okolje v času celotnega življenjskega cikla ob hkratni optimizaciji ekonomike, udobja in varnosti bivanja uporabnikov stavb.

/#link1

Trajnostno in
inovativno gradbeništvo

Zavod za trajnostno in inovativno gradbeništvo povezuje partnerje iz gospodarstva in javnega raziskovalnega sektorja na področju razvoja in uporabe novih tehnologij za razvoj novih, konkurenčnih proizvodov, storitev, procesov v trajnostnem gradbeništvu.

/#link2

Eno napomembnejših področij
prihodnjega razvoja

Gradbeništvo je eden izmed stebrov vsakega gospodarstva, tudi slovenskega. Republika Slovenija ima bogato gradbeniško tradicijo in odlično gradbeno projektivo in operativo, sposobno načrtovati in izvajati najrazličnejše projekte doma in v tujini segajoč od stanovanjske, industrijske, komunalne, transportne in energetske gradnje.