SRIP PSiDL

Zavod TIGR upravičenec v SRIPu Pametne stavbe in dom z lesno verigo

Zavod za trajnostno in inovativno gradbeništvo (Z TIGR) je bil s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo potrjen kot upravičenec do sofinanciranja druge faze stroškov izvedbe projekta ''SRIP PSIDL – Napredni nebiogeni gradbeni proizvodi (SRIP – NNGP)'' v okviru operacije ''SRIP – Pametne stavbe in dom z lesno verigo (SRIP PSIDL).

Več o naprednih nebiogenih gradbenih proizvodih

Ministrstvo bo po izvedenem javnem razpisu za izbor operacij ''Podpora strateškim razvojno inovacijskim partnerstvom (SRIP) na prioritetnih področjih pametne specializacije'' upravičencu Z TIGR dodelilo sredstva  za sofinanciranje skupnih upravičenih stroškov v višini 47.000€ v letih 2018-2020.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega kohezijskega sklada, Evropskega sklada za regionalni razvoj.

www.eu-skladi.si