Partnerji

Partnerji konzorcija so vodilni slovenski proizvajalci komponent, izdelkov in sistemov ter izvajalci storitev in inženiringa za evropski in globalni gradbeni trg. Znanje partnerjev dopolnjujejo s svojimi vrhunskimi raziskovalnimi dosežki javni raziskovalni zavodi in fakultete  s področja gradbeništva, arhitekture, strojništva in kemije.

Zavod za trajnostno in inovativno gradbeništvo, ZTIGR

Zavod za gradbeništvo Slovenije (krajše ZAG Ljubljana) je osrednja slovenska inštitucija na področju gradbeništva. ZAG Ljubljana izvaja temeljne in aplikativne raziskave na področju vseh gradbenih materialov in konstrukcij ter preskušanje in potrjevanje kakovosti gradbenih proizvodov. Za svoje stranke opravlja storitve preiskav in certificiranja s področja materialov, gradbene fizike, konstrukcij, geotehnike in metrologije ter med drugim sodeluje pri raziskavah na področju trajnostnega gradbeništva in obnovljivih virov energije.


Več o podjetju si lahko preberete na www.zavod-tigr.si.
 

Helios Tovarna barv, lakov in umetnih smol Količevo d.o.o.

Skupina Helios, katere največje podjetje je HELIOS, Tovarna barv, lakov in umetnih smol, d.o.o., je vodilni proizvajalec premazov v jugovzhodni Evropi s približno 3.000 zaposlenimi v več kot 30. podjetjih v 14. državah.


Več o podjetju si lahko preberete na http://www.helios.si.

Hidria Rotomatika d.o.o.

Hidria Rotomatika, Industrija rotacijskih sistemov d.o.o. je ena izmed ključnih družb korporacije Hidria. Družba z 1.000 zapioslenimi je pomemben dobavitelj rešitev za industrijo klimatizacije, gretja in hlajenja ter s svojimi rešitvami stremi k zagotavljanju visokega bivanjskega ugodja v stavbah. Med glavne skupine izdelkov spadajo ventilatorji ter lamele za elektromotorje, ki se uporabljajo v napravah namenjenih prezračevanju in ogrevanju stavb.


Več o podjetju si lahko preberete na http://www.hidria.com.

Structum d.o.o.

Podjetje Structum d.o.o. ponuja širok spekter rešitev s trajnostnega gradbeništva s poudarkom na strokovnih storitvah in tehničnem svetovanju s področja gradbeništva, ki se dotika razvoja novih materialov - predvsem novih betonskih in asfaltnih mešanic, laboratorijskih raziskav ter reciklabilnostjo gradbenih materialov in njihovo ponovno uporabo v gradnji.


Več o podjetju si lahko preberete na http://www.structum.si.

TKK Proizvodnja kemičnih izdelkov, Srpenica ob Soči d.d.

Podjetje TKK Srpenica, Proizvodnja kemičnih izdelkov d.d. je podjetje z več kot 60-letno tradicijo in se uvršča med vodilne evropske proizvajalce gradbenih materialovm, kot so dodatki za beton, sanacijski materiali, poliuretanske montažne pene ter tesnilne mase.


Več o podjetju si lahko preberete na http://www.tkk.si.

Trimo, inženiring in proizvodnja montažnih objektov, d.d.

Trimo je eden vodilnih evropskih ponudnikov in proizvajalcev inovativnih ter visoko kakovostnih proizvodov in rešitev za ovoj zgradb. Svojim kupcem že več kot 50 let zagotavlja originalne in celovite rešitve na področju jeklenih zgradb, streh in fasad, jeklenih konstrukcij, modularnih enot in zvočnoizolativnih sistemov. Trimo kot sodobno organizirano in visoko tehnološko razvito podjetje svoje rešitve pod lastno blagovno znamko trži v več kot 50 državah sveta. Proizvodne obrate ima v Sloveniji, Rusiji, Srbiji in Združenih Arabskih Emiratih.


Več o podjetju si lahko preberete na http://www.trimo.si.

UL, Fakulteta za arhitekturo

Fakulteta za arhitekturo Univerze v Ljubljani velja za eno izmed boljših srednjevropskih arhitekturnih šol. Njen kvalitetni nivo potrjujejo številni uspešni študenti in diplomanti, ki dosegajo zavidljive rezultate, tako doma kot v tujini, prav tako kvaliteten pedagoški kader, ki učinkovito pokriva večino sodobnih vidikov arhitekturnega ustvarjanja. Na fakulteti je vpisanih okoli 1000 študentov.


Več o podjetju si lahko preberete na www.fa.uni-lj.si.

UL, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo

Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani izvaja dodiplomsko in podiplomsko izobraževanje študentov s področja gradbeništva, geodezije, vodarstva in okoljskega inženirstva. Kot tehnična fakulteta ustvarja strokovne in znanstvene podlage za razvoj novih inženirskih konstrukcij ter tehničnih in tehnoloških rešitev, ki jih je vedno, ob tesnem sodelovanju z gospodarstvom vključevala v okvire, ki jih narekuje varnost na eni strani ter trajno harmonično sožitje med človekom in naravo na drugi.


Več o podjetju si lahko preberete na http://www.fgg.uni.lj.si.

UL, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo

Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani izvaja dodiplomsko in podiplomsko izbraževanje študentov s področja kemijskega inženirstva in kemijskih ved. Fakulteta ima zelo dolgo tradicijo tako pedagoškega kot tudi znanstvenega in raziskovalnega dela, ki se izvaja na dveh oddelkih (oddelek za kemijo in biokemijo ter oddelek kemijsko tehnologijo).


Več o podjetju si lahko preberete na http://www.fkkt.uni-lj.si.

UL, Fakulteta za strojništvo

Fakulteta za strojništvo Univerze v Ljubljani Fakulteta je sodobna, evropsko primerljiva univerzitetna institucija, ki hkrati izvaja znanstvene in razvojno raziskovalne projekte ter izobražuje strokovnjake za področje strojništva. Pomembno delo Fakultete za strojništvo je vzpostavljanje in ohranjenje tesnih povezav z gospodarstvom in razvojnimi potenciali slovenskih podjetij pa tudi izobraževanje mladih raziskovalcev in znanstvenikov, ki so vključeni v znanstveno in raziskovalno delo laboratorijev, ki so organizirani v sklopu Fakultete.


Več o podjetju si lahko preberete na http://www.fs.uni-lj.si.

Kemijski inštitut

Kemijski inštitut je javni raziskovalni zavod za področje znanstvene in raziskovalno-razvojne dejavnosti s področja kemije in kemijske tehnologije. Osnovne in aplikativne raziskave Inštituta so usmerjene na področja, ki so dolgoročno pomembna tako za Slovenijo kot v svetovnem merilu: biotehnologija, varstvo okolja, strukturna in teoretična kemija, analizna kemija, raziskave materialov in kemijsko inženirstvo.


Več o podjetju si lahko preberete na http://www.ki.si.

Zavod za gradbeništvo Slovenije, ZAG

Zavod za gradbeništvo Slovenije, ZAG, je osrednja slovenska neidvisna, neprofitna in nepristranska inštitucija za preskušanje in potrjevanje kakovosti gradbenih proizvodov, ki izpolnjuje vse zahtevane evropske standarde iz merologije iz področja gradbeništva. Za svoje stranke opravlja storitve metrologije, analiz, preiskav in certificiranja s področja materialov, gradbene fizike, konstrukcij, geotehnike in metrologije.


Več o podjetju si lahko preberete na http://www.zag.si.