Kontakt

Helios Tovarna barv, lakov in umetnih smol Količevo d.o.o.
Količevo 65, 1230 Domžale            
Dr. Peter Venturini / 041 791 715 / peter.venturini@helios.si

 

Hidria Rotomatika d.o.o.
Spodnja Kanomlja 23, 5281, Sp. Idrija    
Dr. Erik Pavlovič / 051 417 207 / erik.pavlovic@hidria.com

 

Structum d.o.o.
Tovarniška cesta 26, 5270 Ajdovščina
Zvonko Cotič / 041 648 526 / zvonko.cotic@primorje.si

 

TKK Proizvodnja kemičnih izdelkov, Srpenica ob Soči d.d.
Srpenica 1, 5233 Srpenica
Dr. Luka Zevnik / 040 504 140 / l.zevnik@tkk.si

 

Trimo, inženiring in proizvodnja montažnih objektov, d.d.
Prijatljeva cesta 12, 8210 Trebnje
Miha Kavčič / 031 695 680 / miha.kavcic@trimo.si

 

UL, Fakulteta za arhitekturo
Zoisova 12, 1000 Ljubljana
Prof. mag. Peter Gabrijelčič / 041 389 090 / peter.gabrijelcic@fa.uni-lj.si

 

UL, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo
Jamova 2, 1000 Ljubljana
Prof.dr. Aleš Krainer / 031 738 403 / akrainer@fgg.uni-lj.si

 

UL, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo
Aškerčeva 5, 1000 Ljubljana
Prof.dr. Igor Plazl / 041 42 58 59 / igor.plazl@fkkt.uni-lj.si

 

UL, Fakulteta za strojništvo
Aškerčeva 6, 1000 Ljubljana
Dr. Andrej Kitanovski / 031 744999 / andrej.kitanovski@fs.uni-lj.si

 

Kemijski inštitut
Hajdrihova 19, 1000 Ljubljana
Prof. dr. Albin Pintar / 040 279 292 / albin.pintar@ki.si

 

Zavod za gradbeništvo Slovenije, ZAG
Dimičeva 12, 1000 Ljubljana
Friderik Knez / 041 769 379 / friderik.knez@zag.si