Kontakt

Helios Tovarna barv, lakov in umetnih smol Količevo d.o.o.
Količevo 65, 1230 Domžale            

 

Hidria Rotomatika d.o.o.
Spodnja Kanomlja 23, 5281, Sp. Idrija    

 

Structum d.o.o.
Tovarniška cesta 26, 5270 Ajdovščina

 

TKK Proizvodnja kemičnih izdelkov, Srpenica ob Soči d.d.
Srpenica 1, 5233 Srpenica

 

Trimo, inženiring in proizvodnja montažnih objektov, d.d.
Prijatljeva cesta 12, 8210 Trebnje

 

UL, Fakulteta za arhitekturo
Zoisova 12, 1000 Ljubljana

 

UL, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo
Jamova 2, 1000 Ljubljana

 

UL, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo
Aškerčeva 5, 1000 Ljubljana

 

UL, Fakulteta za strojništvo
Aškerčeva 6, 1000 Ljubljana

 

Kemijski inštitut
Hajdrihova 19, 1000 Ljubljana

 

Zavod za gradbeništvo Slovenije, ZAG
Dimičeva 12, 1000 Ljubljana