Izdelki

Sodelujoči partnerji v Kompetenčnem centru trajnostnega in inovativnega gradbeništva (KC TIGR) so v času postavitve in zagona delovanja Kompetenčnega centra razvili in testno preiskusili številne nove izdelke, ki se vsi smiselno vklapljajo v celoto trajnostno inovativnih gradbenih procesov prihodnosti, kot jih vidi Kompetenčni center. Nekateri izdelki tranutno še vedno obstajajo kot prototipi nekateri pri nekaterih pa se partnerji že intenzivno pripralvjajo na njihovo industrializacijo in lansiranje na trg.

V okviru KC TIRG so partnerji centra zasnovali in razvili sledeče izdelke: 

 TRIMO QBISS ONE BIM TOOL

TRIMO Qbiss One Tool omogoča integracijo visoko-inovativnega QBISS ONE fasadnega modula v BIM-procese projektiranja preko dodatnih aplikacij za programa ArchiCAD in Revit.
Partnerji: Trimo, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo 

INFORMACIJSKI MODEL ZGRADBE – VRTEC MAVRICA

V sklopu projekta je bil pripravljen tudi informacijski model zgradbe (BIM) obstoječega vrtca Mavrica v Trebnjem. Model je bil pripravljen v  programu Autodesk Revit 2014. Uspešno je bila prikazana tudi uporaba dodatne aplikacije Trimo Qbiss One BIM za modeliranje fasadnih panelov. Model je na voljo v vpogled strokovni in splošni javnosti. S klikom na zgornjo sliko lahko dostopate do povezave z modelom.

FOTONAPETOSTNA TOPLOTNA MODULA

Partnerji so razvili visoko tehnološki modul za kogeneracijo električne in toplotne energije, ki deluje na principu razbitja spektra svetlobe.
Partnerji:   Hidria, Fakulteta za strojništvo, Talum, Helios, ZAG
Industrializacija: 1. polletje 2014

TALNI KONVEKTOR

Razvit je bil talni konvektor za ogrevanje in hlajenje z bistveno izboljšanimi grelnimi in hladilnimi močmi pri majhni električni porabi.
Partnerji:   Hidria
Industrializacija: 2013/2014

PRODUKTNA LINIJA NOVE GENERACIJE POŽARNIH LOPUT

Izvedlo se je razvoj povsem novega nabora izdelkov: požarne lopute s CE oznako za preprečevanje širjenja ognja po prezračevalnih sistemih.
Partnerji:   Hidria, ZAG
Industrializacija: 2013

KOMPAKTNI SISTEM ZA ZBIRANJE IN OBDELAVO ODPADNE VODE

Razvit in patentiran je bil kompaktni sistem za zbiranje in obdelavo sanitarne odpadne vode ter njeno ponovno uporabo za spiranje WC školjke. Sistem temelji na biološkem potopnem reaktorju, ki deluje s pomočjo pritrjenih mikroorganizmov, ki ne potrebujejo zračenja. Naprava omogoča prihranek do 33 % pitne vode.
Partnerji:   Kemijski inštitut
Industrializacija: 1. polletje 2014

POLISULFID Z ZNIŽANO TOPLOTNO PREVODNOSTJO

Polisulfid z znižano toplotno prevodnostjo je bil razvit z namenom, da se zniža skupna toplotna prehodnost okvirja Qbiss Air elementa. Šele s to raziskavo je bil prvič ocenjen prispevek tesnilne mase k celotni toplotni prehodnosti okvirja izolacijskega stekla ali s plinom polnjenega gradbenega panela, ki pa ni zanemarljiv. Z zamenjavo klasičnega polisulfida, ki ima toplotno prevodnost 0,40 W /mK, s polisulfidom z znižano toplotno prevodnostjo, lahko znižamo toplotno prehodnost tudi za 14%.
Partnerji:   TKK, Trimo, ZAG
Industrializacija: 1. polletje 2014

3MONT SISTEM

Sistem 3MONT je namenjen vgradnji stavbenega pohištva. Z novo razvito aplikacijo dosežemo 10 kratno boljšo  zrakotesnost spoja med stavbnim  pohištvom in zidno konstrukcijo, glede na spoj zatesnjen z navadno poliuretansko peno. Na ta način lahko zmanjšamo izgubo energije za ogrevanja ali ohlajevanje stavbe skozi okna in vrata tudi do 25 %.
Sistem je testiran do 1200 Pa tlačne razlike  med notranjim in zunanjim prostorom, kar pomeni, da zagotavlja tesnost spoja tudi pri ekstremnih vremenskih pogojih kot so nalivi dežja in orkanski veter.
Partnerji:   TKK, Trimo, ZAG
Industrializacija: 1. polletje 2014

SPEKTRALNO SELEKTIVNI PREMAZI ZA SONČNO TERMIKO

Partner je razvil izboljšano produktno linijo coil-coating premazov za klasične ploščate sončne sprejemnike in nove nianse premazov za arhitekturno inovativne fasadne sončne termične rešitve.
Partnerji:   Helios
Industrializacija: 2014

PREMAZ ZA LES Z VISOKO ODPORNOSTJO NA ZUNANJE VREMENSKE VPLIVE

V okviru KC TIGR poteka razvoj premaza za les na vodni osnovi, ki bo zaradi izboljšane UV obstojnosti ter hidrofobne površine omogočal izdelavo lesne konstrukcije in elementov na zgradbah s podaljšano življenjsko dobo. 
Partnerji:   Helios, Trimo, ZAG
Industrializacija: 2013

VODORAZREDČLJIV PROTIPOŽARNI PREMAZ

Kot enega izmed ključnih razvojnih projektov KC TIGR se je zasnovalo tudi razvoj vodorazredčljivega protipožarnega premaza z boljšim razmerjem med učinkovitostjo in ceno ter manjšimi okoljskimi obremenitvami.
Partnerji:   Helios, ZAG
Industrializacija: 2014

OKOLJSKE DEKLARACIJE (EPD) ZA GRADBENE PROIZVODE

Poseben pomen v sistemu trajnostne gradnje ima priznano dokazovanje trajnostnih lastnosti posameznih izdelkov – v okviru TC TIGR smo razvili mednarodno priznan sistem okoljskih deklaracij EPD, ki omogoča celotni slovenski industriji konkurenčnost na okoljsko ozaveščenih in zahtevnih trgih. 
Partnerji: ZAG
Vpeljava storitve: 2013

RECIKLIRANJE

Partnerji:   ZAG
Vpeljava storitve: 2013